طبقه بندی: عمومی

نام پروژه : اداره و کارخانه آتروپارس
محل : تهران ، ظفر ، پرند
زمان  : اردیبهشت 94
جزییات پروژه : طراحی ، ساخت ، اجراء
متریال استفاده شده : سنگ مرمر ، مرمریت ، ام دی اف کلی آف ،ام دی اف الویک اسپانیا، ام دی اف روکش طبیعی ، لمینیت بری الوک ، موزو بامبو
کارفرما : آقای میرمحمدعلی

 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس
 • اداره و کارخانه آتروپارس

صفحه قبل >
social media