طبقه بندی: عمومی

نام پروژه : طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
مکان : کرج ، جهانشهر
زمان : مرداد 95
جزییات :طراحی ، تولید ، اجراء
متریال استفاده شده : ام دی اف فینسا و الویک اسپانیا و ام دی اف کلی آف ایتالیا و نیمن آینه ای آلمان
کارفرما : خانم فولادی

 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس
 • طراحی داخلی آشپزخانه و کمد لباس

صفحه قبل >
social media