طبقه بندی: عمومی

نام پروژه : نصب سنگ به روش خشک
مکان : لواسان
زمان : خرداد 94
جزییات : اجراء
متریال استفاده شده : سنگ طبیعی آنتولینی ، ام دی اف فینسا اسپانیا ، نیمن آلمان ، ریل برقی فانتونی
کارفرما : آقای آشوری

 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس
 • نصب سنگ به روش خشک ، طراحی کمد لباس

صفحه قبل >
social media